Čpavkové chladiče kapalin

Čpavkové chladiče kapalin Cool Star® s velmi nízkou náplní chladiva najdou své uplatnění v komerčních i průmyslových aplikacích, jakými jsou chladírny, mrazírny, zpracovny, klimatizace, různé technologické procesy, chlazení strojů, umělých ledových ploch apod. Chladiče jsou vhodné pro umístění vně budovy.

Jednotky jsou určeny pro provoz se čpavkem (R717). Čpavek je přírodní chladivo s nulovým GWP i ODP, jehož použití není omezeno legislativními předpisy pro fluorované skleníkové plyny. Vyznačuje se vysokou účinností a nízkou cenou. V závislosti na použitém kompresoru a provozních podmínkách je rozsah výstupních teplot chlazené kapaliny -40 °C do +30 °C. Jsou dodávány s ochrannou náplní inertního plynu.

Základní provedení jednotky

 • zakrytovaný ocelový rám
 • pístový nebo šroubový kompresor
 • ohřev oleje
 • elektromotor
 • spojka
 • vzduchem chlazený kondenzátor
 • regulační a jisticí prvky čpavkového okruhu
 • svařovaný deskový výparník
 • chlazení hlav válců kompresoru (v závislosti na navržených provozních podmínkách)
 • olejové hospodářství
 • hlídač průtoku chlazeného média
 • potrubní propojení
 • elektrický rozvaděč a propojení

Standardní řady kompresorů

 • Bitzer ucpávkové pístové kompresory řady W…A
 • Bitzer ucpávkové šroubové kompresory řad OS…A

Volitelné příslušenství

 • frekvenční měnič pro plynulou regulaci chladicího výkonu
 • mechanická regulace chladicího výkonu dle typu kompresoru
 • regulace kondenzačního tlaku vypínáním ventilátorů
 • plynulá regulace kondenzačního tlaku
 • hydraulický modul

Možnost nestandardního provedení

 • oddělený vzduchem chlazený kondenzátor
 • oddělený elektrický rozvaděč
 • vodou chlazený kondenzátor
 • rekuperace

© 2019 K a S, s.r.o. | Ochrana osobních údajů