Ke stažení

Dokumenty ke stažení – obchodní podmínky, legislativa, příprava ke zkouškám a jiné.

Obchodní podmínky, smlouvy, dodatky

Obchodní podmínky
Smlouva o pronájmu tlakových nádob
Podmínky pronájmu tlakových nádob
Dodatek ke smlouvě o pronájmu tlakových nádob
Zpětný odběr obalů
Vyjádření auditora k náležitostem daňových dokladů (podpisy a razítka)

Legislativa a příprava ke zkouškám

Dokumenty týkající se legislativy a studijní materiály ke zkouškám pro certifikaci pracovníků, dle nařízení Komise (EU) 2015/2067, naleznete v sekci Zkoušky pro certifikaci.

© 2019 K a S, s.r.o. | Ochrana osobních údajů